THE DETAILS:
 • Location: Cardigan,
 • Subject:
 • Hours: Part time
 • Contract: Permanent
 • Salary Type: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Language: Welsh
Login to apply
Teaching Assistant Level 2 - Aberporth Primary School

Teaching Assistant Level 2 - Aberporth Primary School

Ceredigion County Council
About the role
The following is an advert for a position where ability to converse through the medium of English and Welsh is essential.

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth unigolion egnïol a gweithgar i gynorthwyo'r ddarpariaeth yng Nghanolfan y Don, sef uned anghenion dwys yr ysgol. Rydym yn chwilio am berson sydd â diddordeb mewn gweithio'n agos gyda'r disgyblion, sy'n meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac sy'n gallu gweithio'n effeithiol a hwyliog gyda gweddill tîm yr ysgol. Byddai dealltwriaeth cadarn o sut i gefnogi plant gydag awtsitiaeth ac anghenion cyfathrebu cymleth yn fanteisiol yn ogystal â chefnogi gyda gofal personol h.y. newid/bwydo. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus arwain y dysgu o fewn grwpiau o ddysgwyr ar adegau o dan gyfarwyddyd yr athrawes ddosbarth. Mae'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg yn fanteisiol ar gyfer y swydd hon.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture
We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows:
 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Cardigan Cardigan is the historic gateway into Ceredigion from the south west.
Read more