THE DETAILS:
  • Subject:
  • Hours: Full time
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Language: English
  • Closing Date: 08 April, 2024 12:00 AM

This job application date has now expired.

Level 2 Teaching Assistant

Level 2 Teaching Assistant

Neath Port Talbot Council
SWYDD CYNORTHWYYDD ADDYSGU LEFEL 2

Parhaol

Mae'r Corff Llywodraethu yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig a dibynadwy i ymuno â'r ysgol hapus a llwyddiannus hon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o dan gyfarwyddyd ac arweiniad y staff addysgu i ymgymryd â rhaglenni gwaith, gofal a chynnig cefnogaeth gyffredinol i'r staff a disgyblion. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus cefnogi ethos gefnogol yr ysgol.

Mae'r swydd yma am 30 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn.

Mae'r swydd hon yn amodol ar Ddatgeliad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Plant).

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gwbl ymroddedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, ac mae'n disgwyl i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymroddiad hwn. Mae gan ein hysgolion yr un ymroddiad i sicrhau bod ein holl blant a phobl ifanc yn cael eu diogelu a'u hamddiffyn a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Wrth wraidd y broses recriwtio ar gyfer y swydd hon bydd asesiad recriwtio mwy diogel trylwyr i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu hamddiffyn.

Am becyn cais a chyflwyno cais ewch i www.npt.gov.uk/jobs

The above post is for a Teaching Assistant at YGG Tyle'r Ynn for which the ability to speak Welsh is essential