THE DETAILS:
 • Subject:
 • Hours: Full time
 • Contract: Permanent
 • Salary Type: Not Supplied
 • Salary Range: Not Supplied
 • Language: Welsh
Apply Now (CY)

Apply Now (EN)

You will be taken to an external page to complete your application.

Athro/Athrawes Dosbarth CA2 (Ysgol Pontrobert)

Athro/Athrawes Dosbarth CA2 (Ysgol Pontrobert)

Powys County Council
Athro/Athrawes Dosbarth CA2 (Ysgol Pontrobert)
Job description
Mae sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol

Welsh language skills are essential

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau Cyffredinol

Mae rôl yr athro/athrawes yn ogystal â goblygiadau cytundebol a nodir yn y Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon (gan gynnwys y rheini sy'n ymwneud ag amser dan gyfarwyddyd a darparu egwyl rhesymol yn ystod y diwrnod ysgol), yn cynnwys y canlynol:
 • Cynllunio, paratoi a gwerthuso gwersi.
 • Meistrolaeth gadarn o'r iaith Gymraeg yn llafar ac yn ysgrifenedig.
 • Darparu tystiolaeth ysgrifenedig o gynllunio, paratoi a gwerthuso, ynghyd â chofnodion o waith a gyflawnir.
 • Dysgu yn unol ag anghenion a galluoedd addysgol disgyblion, yn unol â pholisi'r ysgol a gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol.
 • Meithrin lles cyffredinol y disgyblion a sicrhau fod y dosbarth yn cyflwyno amgylchedd hapus a chefnogol.
 • Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS.