THE DETAILS:
  • Location: Prestatyn, Denbighshire, LL19 8RP
  • Subject: Headteacher
  • Hours: Full Time
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Annually
  • Salary Range: £69,598 - £80,497
  • Language: Welsh
  • Closing Date: 03 June, 2024 11:59 PM
Login to apply
Pennaeth Ysgol Y Llys

Pennaeth Ysgol Y Llys

Ysgol Y Llys
Diben y swydd: Darparu gweledigaeth, arweiniad a chyfeiriad ar gyfer ysgol. Gyda chymorth y corff llywodraethu, byddwch yn creu a chynnal amgylchedd
dysgu cynhyrchiol sy’n ymgysylltu â’r holl ddisgyblion ac yn foddhaol iddynt ac yn magu gwelliant parhaus yn safon yr addysg.
JOB REQUIREMENTS
Gweler Pecyn Gwybodaeth y Swydd