THE DETAILS:
  • Location: Prestatyn, Denbighshire, LL19 8RP
  • Subject: Teacher
  • Hours: Full Time
  • Contract: Temporary
  • Start Date: 01 September, 2024
  • End Date: 01 July, 2025
  • Salary Type: Annually
  • Salary Range: £30,742 - £47,340
  • Language: Welsh
Login to apply
Primary School Teacher

Primary School Teacher

Ysgol Y Llys
This is an advert for a Primary Teacher at a Welsh medium School were Welsh is an essential requirement.

Mae Llywodraethwyr yr ysgol yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan athrawon brwdfrydig, egnЇol a chymwys i lenwi’r swydd addysgu uchod.


Mae’n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig ynghyd â dangos ymrwymiad amlwg tuag at weithio mewn ysgol cyfrwng Cymraeg.


JOB REQUIREMENTS
Gweler copi pecyn hysbyseb