THE DETAILS:
 • Location: Aberystwyth,
 • Hours: Part time
 • Contract: Temporary
 • Salary Type: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Language: Welsh
 • Closing Date: 12 June, 2024 12:00 AM

This job application date has now expired.

Teaching Assistant Level 1 - Llanilar Primary School

Ceredigion County Council
About the role
The following is an advert for a position where the ability to converse through the medium of English and Welsh is essential./

Mae Corff Llywodraethol Ysgol Gynradd Gymunedol Llanilar yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig ac ymroddgar i weithio fel rhan o dîm Anghenion Dysgu Ychwanegol yr Ysgol. Bydd y rôl yn cwmpasu cefnogi disgybl unigol o fewn cwricwlwmwedi ei addasu ynghyd â chwricwlwm prif lif. Gobeithir y gall yr ymgeisydd llwyddiannus cychwyn y swydd cyn gynted a bod modd.

Bydd yr ymgeisydd lwyddiannus yn ymuno gyda thîm brwdfrydig o staff sy'n ymroi'n llwyr i sicrhau llwyddiant pob un disgybl. Bydd profiad blaenorol o weithio gyda phlant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn ddymunol a'r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Croeso i unrhyw ymgeisydd gysylltu a'r Pennaeth, Mrs Jan Jones prif@llanilar.ceredigion.sch.uk neu'r CADY Mr Greg Vearey-Roberts vearey-robertsg5@llanilar.ceredigion.sch.uk am fwy o wybodaeth.

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch.Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture
We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows:
 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Aberystwyth Aberystwyth is a lively university town, seaside resort complete with promenade and pier, and thesetting of atmospheric TV drama Hinterland.
Read more