THE DETAILS:
  • Location: Schools,
  • Contract: Fixed Term
  • Salary Type: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Language: Welsh
  • Closing Date: 14 June, 2024 12:00 AM

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes Trochi a Cymraeg - Ysgol Y Creuddyn

Conwy County Borough Council

Salary: Teachers' Pay Scale

(This is an advertisement for a Welsh Language Teacher at Ysgol y Creuddyn.

All candidates are required to be fluent in both Welsh and English).

YSGOL Y CREUDDYN

Ysgol Uwchradd Benodedig Gymraeg 11-18 oed (665 o ddisgyblion)

Yn eisiau erbyn Medi 2024

Gwahoddir ceisiadau gan athrawon brwd ac ymroddedig ar gyfer y swydd isod:

ATHRO/ATHRAWES TROCHI A CYMRAEG

Swydd Dros Dro (contract hyd at 27/04/2025)

Yn seiliedig ar ddyraniad grant Trochi Llywodraeth Cymru

Cyflog: Graddfa Cyflog Athrawon

Oriau: Llawn Amser

Gweler pecyn recriwtio https://new.express.adobe.com/webpage/ZwHrbM63UNh5L

Am wybodaeth pellach, a ffurflen gais, cysylltwch â

Mrs Bethan Oliver-Jones, Ysgol y Creuddyn, i'w dychwelyd i'r ysgol.

Rhif ffôn 01492 544344bursar@creuddyn.conwy.sch.uk

DYDDIAD CAU: Hanner dydd 14/06/24

(Bwriedir cynnal y cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 17/06/24)

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu. Bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirio. Oherwydd natur y swydd byddwn yn gofyn am ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus. Mae yn ofynnol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cofrestru gyda y Cyngor Gweithlu Addysg cyn cychwyn gweithio yn y swydd hon. Mae'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd. Os na fyddwch yn cael gwybod o fewn 3 wythnos wedi'r dyddiad cau eich bod ar restr fer ar gyfer cyfweliad, rhaid i chi gymryd yn ganiataol na fyddwch yn cael cyfweliad. Ni fyddwch yn cael gwybod hynny ar bapur. Wrth fynd ati i hyrwyddo cyfle cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Bydd pob ymgeisydd anabl sy'n diwallu gofynion hanfodol swydd yn cael cyfweliad.

Mae'r ffurflen hon ar gael yn Gymraeg hefyd.