THE DETAILS:
  • Location: Ysgol y Ferch o’r Sger Primary School,
  • Hours: Not Specified
  • Contract: Not Specified
  • Salary Type: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Language: Welsh
  • Closing Date: 11 July, 2024 12:00 AM

This job application date has now expired.

Swyddog Cefnogi Dysgu - Ysgol y Ferch O'r Sgêr

Bridgend County Borough Council

Salary: £18,893 - £19,540 y flwyddyn

Swyddog Cefnogi Dysgu - Ysgol y Ferch O'r Sgêr
Job description
32.5 awr yr wythnos

Mae Llywodraethwyr Ysgol y Ferch O'r Sgêr yn ceisio penodi swyddog cymorth dysgu llawn cymhelliant sydd â phrofiad o weithio yn y Cyfnod Cynradd i ymuno â thîm ymroddedig, arloesol a chreadigol tra'n darparu amgylchedd ysgogol a meithringar sy'n dathlu unigoliaeth pob plentyn.

Bydd angen i'r swyddog cymorth dysgu a benodir ddangos dealltwriaeth o ofynion y swydd ac ymarfer dosbarth rhagorol. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus feithrin perthynas gadarnhaol gyda holl randdeiliaid yr ysgol.

Mae'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ofyniad ar gyfer y swydd hon.

Mae diogelu plant, pobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl yn gyfrifoldeb craidd i holl weithwyr y cyngor.Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofyniad ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 11 Gorffennaf 2024

Dyddiad Llunio'r Rhestr Fer: 12 Gorffennaf 2024

Dyddiad y Cyfweliad: 19 Gorffennaf 2024

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person