THE DETAILS:
 • Location: Llandysul,
 • Subject: Teaching Assistant
 • Hours: Part time
 • Contract: Fixed Term
 • Salary Type: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Language: Welsh

This job application date has now expired.

Teaching Assistant Level 2 - Ysgol Bro Teifi

Teaching Assistant Level 2 - Ysgol Bro Teifi

Ceredigion County Council
About the role
The following is an advert where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Mae Llywodraethwyr Ysgol Bro Teifi yn awyddus i benodi Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 i ymuno â thîm cynhwysiant yr ysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda disgyblion ar draws yr ysgol ond gyda disgyblion oed-uwchradd yn bennaf.

Manylion y swydd:

O dan arweiniad Cydlynydd Hafan a Chwricwlwm Amgen:
 • Cefnogi dysgwyr wrth gwblhau unedau o waith fel rhan o ddarpariaeth Cwricwlwm Amgen yr ysgol (Llwyddo, Anela a.y.b.)
 • Cefnogi disgyblion i ddal i fyny o ganlyniad i fynychu darpariaeth i ffwrdd o'r safle.
 • Cefnogi grwpiau bach o ddysgwyr ac unigolion wrth sicrhau profiadau gwerthfawr iddynt ac er mwyn datblygu eu sgiliau bywyd a sgiliau sylfaenol o fewn a thu allan y dosbarth.
 • Cydweithio gyda phartneriaid allanol yr ysgol i hyrwyddo a darparu cyfleoedd amgen i ddysgwyr yn y gymuned.
 • Cydweithio gyda thîm cynhwysiant ac athrawon yr ysgol i ddiwallu anghenion dysgwyr.
Mae'r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Os am drafodaeth anffurfiol ynglŷn â'r swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth Dros Dro, Mr Gareth Evans ar 01559 362503 neu drwy e-bost, EvansG304@broteifi.ceredigion.sch.uk

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant a phobl ifanc yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a'r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a'r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu'u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu'r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture
We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows:
 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Llandysul Historically, Llandysul was the hub of the Welsh woollen industry where thousands of people were employed in the water driven mills during the industrial revolution.
Read more