THE DETAILS:
  • Location: Llanisien, Cardiff, CF14 5GF
  • Subject: Coordinator
  • Hours: Full Time
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Annually
  • Salary: £24,477 - £27,401
  • Language: Welsh
  • Closing Date: 06 December, 2021 12:00 AM
Login to apply
Cydlynydd Systemau Data a TG

Cydlynydd Systemau Data a TG

As part of our commitment to promoting the Welsh language, all our roles are advertised exclusively in Welsh. Please press Cymraeg above to read full details of the role and apply.

Teitl y Swydd: Cydlynydd Systemau Data a TG
Math o gontract: Llawn amser (35 awr yr wythnos)
Graddfa: Graddfa 4: £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Lleoliad: Ystyriwn geisiadau o ar draws Gymru


Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.


Y Swydd

Mae Cynllun Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a phrofiadol i ymuno â’r Adran Prentisiaethau fel Swyddog Technoleg Gwybodaeth

Am fwy o fanylion cysylltwch â Catrin Davis (Pennaeth Prentisiaethau) neu Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau).
catrindavis@urdd.org
gary@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 06.12.2021
Dyddiad Cyfweld – 13/14.12.2021