THE DETAILS:
  • Location: Llanisien, Cardiff, CF14 5GF
  • Subject: Tutor
  • Hours: Full Time
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Annually
  • Salary: £24,477 - £27,401
  • Language: Welsh
  • Closing Date: 19 January, 2022 12:00 AM

This job application date has now expired.

Tiwtor / Asesydd Gofal Plant

Tiwtor / Asesydd Gofal Plant

As part of our commitment to promoting the Welsh language, all our roles are advertised exclusively in Welsh. Please press Cymraeg above to read full details of the role and apply.

Teitl y Swydd: Tiwtor / Asesydd Gofal Plant (Adran Prentisiaethau)
Math o gontract: Llawn amser (35 awr yr wythnos)
Graddfa: Graddfa 4 : £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)
Lleoliad: Ystyriwn geisiadau o ar draws Gymru


Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.Y Swydd

Mae Adran Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, profiadol, a chymwys i ymuno â’r Adran Prentisiaethau fel Tiwtor / Asesydd Gofal Plant.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Catrin Davis (Pennaeth Prentisiaethau) neu Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau).

catrindavis@urdd.org
gary@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau - 19/01/22

Dyddiad Cyfweld - 24ain neu'r 25ain o Ionawr, 2022