THE DETAILS:
  • Location: Llanisien, Cardiff, CF14 5GF
  • Subject: Business Manager
  • Hours: Full Time
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Annually
  • Salary: £31,140 - £35,364
  • Language: Welsh
  • Closing Date: 19 January, 2022 12:00 AM

This job application date has now expired.

Rheolwr Rhaglen Prentisiaethau Gofal Plant a Sicrhau Ansawdd

Rheolwr Rhaglen Prentisiaethau Gofal Plant a Sicrhau Ansawdd

As part of our commitment to promoting the Welsh language, all our roles are advertised exclusively in Welsh. Please press Cymraeg above to read the full details of the role and apply.

Teitl y Swydd: Rheolwr Rhaglen Prentisiaethau Gofal Plant a Sicrhau Ansawdd
Math o gontract: Llawn amser (35 awr yr wythnos)
Graddfa: £31,140 - £35,364 y flwyddyn (Graddfa Gweithredol 6)
Lleoliad: Ystyriwn geisiadau o ardraws Gymru


Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.


Y Swydd

Mae Adran Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, profiadol, a chymwys i ymuno â’r Adran Prentisiaethau fel Rheolwr Rhaglen Prentisiaethau Gofal Plant a Sicrhau Ansawdd.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Catrin Davis (Pennaeth Prentisiaethau) neu Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau).

catrindavis@urdd.org
gary@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 19/01/22
Dyddiad Cyfweld – 24ain neu'r 25ain o Ionawr, 2022