THE DETAILS:
 • Location: Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth,
 • Subject:
 • Hours: Full time
 • Contract: Permanent
 • Salary Type: Annual
 • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
 • Language: Welsh
 • Closing Date: 12 May, 2024 12:00 AM

This job application date has now expired.

Head of Faculty of English and Global Languages - Penweddig Comprehensive School

Head of Faculty of English and Global Languages - Penweddig Comprehensive School

Ceredigion County Council
About the role
The following is an advert for a position where the ability to converse through the medium of English and Welsh is essential.

Graddfa Cyflog £30,742 - £47,340 & Lwfans CAD 1a £10,373

Dymunwn benodi erbyn Medi 2024, athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i ymgymryd â swydd Pennaeth Cyfadran Ieithoedd Byd Eang.

Dyma gyfle arbennig o gyffrous i arwain Cyfadran lewyrchus.

Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd addysgu Saesneg hyd at TGAU a Safon Uwch. Mae'r pwnc yn boblogaidd gyda niferoedd iach yn dewis astudio hyd at Safon Uwch.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau a gwybodaeth dda iawn o anghenion arweinyddiaeth ar lefel rheolaeth ganol.

Disgwylir ymrwymiad llawn i gefnogi a hyrwyddo addysg Gymraeg yn holl fywyd yr ysgol.

Mae croeso i unrhyw ymgeisydd gysylltu gyda'r Pennaeth am sgwrs anffurfiol.

Pecyn Gwybodaeth

Gellir cael mwy o wybodaeth am y swydd drwy gysylltu â'r ysgol: Ffôn: 01970 639499 neu ebost: ymholiadau@penweddig.ceredigion.sch.uk

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture
We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows:
 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Ysgol Gyfun Penweddig Penweddig was established in 1973 and is a Welsh community whose core values are based on mutual respect, honesty and concern for others. The focus is on achieving each pupil's potential and every effort is made to attain the highest standards of...
Read more Aberystwyth Aberystwyth is a lively university town, seaside resort complete with promenade and pier, and thesetting of atmospheric TV drama Hinterland.
Read more