THE DETAILS:
  • Location: Prestatyn, Denbighshire, LL19 8RP
  • Subject: Support
  • Hours: Full Time
  • Contract: Fixed Term
  • Start Date: 01 September, 2024
  • End Date: 31 August, 2025
  • Salary Type: Annually
  • Salary Range: £30,742 - £47,340
  • Language: Welsh
Login to apply
Teaching Assistant Level 2

Teaching Assistant Level 2

Ysgol Y Llys
Cymhorthydd Dysgu Lefel 2
This is an advert for a Teaching Assistant for which the ability to speak Welsh is an essential requirement.

Gwahoddir ceisiadau gan yngeiswyr brwdfrydig ac ymroddgar i ymgeisio am y swydd yn yr ysgol hapus a llwyddiannus uchod.

Mae’r Corff Llywodraethol yn awyddus i benodi Cymhorthydd Dysgu brwdfrydig i’r ysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o dan gyfarwyddyd/arweiniad staff addysgu i helpu disgyblion ddatblygu eu sgiliau. Mae’n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.JOB REQUIREMENTS
Gweler pecyn gwybodaeth y swydd