THE DETAILS:
  • Location: Prestatyn, Denbighshire, LL19 8RP
  • Subject: Midday Supervisor
  • Hours: Part Time
  • Contract: Fixed Term
  • Start Date: 01 September, 2024
  • End Date: 31 August, 2025
  • Salary Type: Monthly
  • Salary Range: £3,895.00 - £3,895.00
  • Language: Bilingual
Login to apply
Lunchtime Supervisor

Lunchtime Supervisor

Ysgol Y Llys
Mae’r Corff Llywodraethol yn awyddus i benodi Cymhorthydd Dysgu brwdfrydig i’r ysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o dan gyfarwyddyd/arweiniad staff addysgu i helpu disgyblion ddatblygu eu sgiliau. Mae’n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.


JOB REQUIREMENTS
Please see vacancy information pack