THE DETAILS:
  • Location: No. 6 Dragon 24, North Dock, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 2LF
  • Subject: Teaching Assistant (ALN)
  • Hours: Full Time
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Hourly
  • Salary: £11.00 - £14.00
  • Language: English
  • Closing Date: 30 June, 2021 12:30 PM
Login to apply
Cynorthwyydd Addysgu ADY

Cynorthwyydd Addysgu ADY

Equal Talent Partners (Equal Education Recruitment)
Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Cynorthwyydd Addysgu ar gyfer ysgol Addysg Dysgu Ychwanegol (ADY) yn Sir Gaerfyrddin i ddechrau o fis Medi 2021. Mae hon yn swydd hirdymor gyda chyfle i weithio am o leiaf un tymor llawn.

Fel Cynorthwyydd Addysgu, bydd gofyn i chi:

- Gynnig cefnogaeth i athro y dosbarth sy'n darparu'r gefnogaeth ddysgu sy'n ofynnol ar gyfer anghenion unigol naill ai mewn grwpiau neu ar sail 1 : 1
- Diogelu'r plant yn eich gofal
- Sefydlu offer a helpu i baratoi'r ystafell ddosbarth ar gyfer gwersi.
- Ysbrydoli ac annog disgyblion yn yr ystafell ddosbarth.

Mae profiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc yn ddymunol iawn ar gyfer y swydd hon. Gallai hyn fod trwy ysgolion, lleoliadau addysg eraill, hyfforddi chwaraeon, perfformio neu rolau eraill rydych chi wedi'u cyflawni.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.

Rydym yn awyddus iawn i glywed gan unigolion sydd â diddordeb yn y rôl hon a rolau eraill sydd ar gael gennym. Rydym ni yma i gefnogi chi trwy gydol eich dilyniant gyrfaol.

Mae Equal Talent Partners yn ddarparwr recriwtio a hyfforddi addysg blaenllaw, a argymhellir i bob ysgol a gweithiwr proffesiynol addysgu yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru. Wedi'i sefydlu yn 2011, rydym yn recriwtio gweithwyr proffesiynol addysgu, gweinyddol, cymorth ac arweinyddiaeth ar gyfer dros 100 o ysgolion ledled Cymru. Dros y 10 mlynedd diwethaf, rydym wedi gosod dros 1,300 o weithwyr proffesiynol addysgu mewn rolau ledled Cymru, gan gefnogi eu datblygiad proffesiynol trwy ddarparu cyfleoedd hyfforddi parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr moesegol a thalu gweithwyr proffesiynol addysgu'n deg yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer holl staff addysgu. Mae cyflog yn dibynnu ar brofiad ac hyd y contract.

Rydym yn darparu:
1. Cyfraddau tâl rhagorol
2. Cyfleoedd tymor hir a chyfleoedd parhaol
3. Gwasanaeth proffesiynol a phersonol ar gyfer holl aelodau'r tîm
4. Proses gofrestru ar-lein esmwyth a hawdd
5. Cyfleoedd hyfforddi am ddim rheolaidd

Os yr ydych yn awyddus i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc yn eich cymuned leol, cysylltwch heddiw!