THE DETAILS:
  • Location: Pontypwl, Blaenau Gwent, NP4 0HZ
  • Subject: Regional Arts Officer
  • Hours: Full Time
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Annually
  • Salary: £24,477 - £27,401
  • Language: Welsh
  • Closing Date: 26 October, 2021 12:00 AM
Login to apply
Swyddog Rhanbarthol Celfyddydau a Gwersylloedd Gwent

Swyddog Rhanbarthol Celfyddydau a Gwersylloedd Gwent

Teitl y Swydd: Swyddog Rhanbarthol Celfyddydau a Gwersylloedd

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 4- £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Lleoliad: Gwent


Amdanom ni

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.


Anfonwch ffurflen gais ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau: 26.10.21


Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.