THE DETAILS:
  • Location: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Subject: Teaching
  • Hours: Full Time
  • Contract: Temporary
  • Start Date: 07 January, 2022
  • Salary Type: Monthly
  • Salary: £27,491.00 - £42,333.00
  • Language: Bilingual
  • Closing Date: 03 December, 2021 12:00 PM
Login to apply
Teacher Foundation Phase (Maternity Cover)

Teacher Foundation Phase (Maternity Cover)

Isle of Anglesey County Council
Gwasanaeth: Dysgu
Ysgol: Ysgol Corn Hir
Cyflog: £27,491 - £42,333 y flwyddyn
Oriau: Llawn amser
Cytundeb: Dros Dro (Cyfnod Mamolaeth)
Dyddiad Cychwyn: 07.01.2022

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.
Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA.
Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Corn Hir, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7JB.
Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 3ydd Rhagfyr, 2021.
JOB REQUIREMENTS
See Job Description.