THE DETAILS:
  • Location: Ysgol Gynradd Gymraeg Cynwyd Sant,
  • Subject:
  • Hours: Not Specified
  • Contract: Not Specified
  • Salary Type: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Language: Welsh

This job application date has now expired.

Athro/awes Dros do - Cyfnod dros dro Mamolaeth - Ysgol Cynwyd Sant

Athro/awes Dros do - Cyfnod dros dro Mamolaeth - Ysgol Cynwyd Sant

Bridgend County Borough Council
Athro/awes Dros do - Cyfnod dros dro Mamolaeth - Ysgol Cynwyd Sant
Job description
Dyddiad cychwyn Ebrill

Mae Bwrdd Llywodraethol Ysgol Cynwyd Sant yn awyddus i benodi person brwdfrydig, ac ymroddgar i ymuno â staff yr Ysgol o fis Ebrill 2024.

Rydym yn Ysgol gyfeillgar, croesawgar a llwyddiannus ym Maesteg, Cwm Llynfi dim ond ryw 15 munud i ffwrdd o gyffordd 36 o’r draffordd M4.

Bydd angen i’r athro a benodir arddangos;

Sgiliau llafar ac ysgrifenedig o’r safon uchaf yn y Gymraeg.

Arddangos sgiliau cymwys TGCh

Arfer rhagorol ar lawr yr ystafell ddosbarth,

Meddu ar wybodaeth a/neu profiadau o’r Cwricwlwm i Gymru,

Profiad o addysgu yn y Cyfnod Sylfaen.

Ar gyfer y swydd hon, rhaid cael gwiriad cofnodion troseddol gan y gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae'r gallu i sgwrsio â chwsmeriaid ac ymateb i ohebiaeth yn hyderus ac yn hawdd drwy gyfrwng y Gymraeg yn un o ofynion y swydd hon.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2023

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr