THE DETAILS:
  • Subject:
  • Hours: Part time
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Language: Welsh
  • Closing Date: 07 December, 2023 12:00 AM
Login to apply
Teaching Assistant (Primary) Level 1 (Ysgol Llanbrynmair)

Teaching Assistant (Primary) Level 1 (Ysgol Llanbrynmair)

Powys County Council
Teaching Assistant (Primary) Level 1 (Ysgol Llanbrynmair)
Job description
Rydym yn chwilio am gynorthwyydd dysgu brwdfrydig i weithio fel aelod o'n tîm bach a chyfeillgar. Dylai fod gan ymgeiswyr brofiad o weithio gyda phlant a rhaid iddynt fod yn siaradwr Cymraeg rhugl.

Byddai'r swydd am 28 awr yr wythnos ar gontract penodol

Yn Ysgol Llanbrynmair rydym yn ymfalchïo mewn darparu addysg o safon uchel i'r holl ddisgyblion ochr yn ochr â darparu awyrgylch gofalgar, cynnes a chyfeillgar sy'n cael ei gefnogi hefyd gan dîm ymroddedig o staff, llywodraethwyr a rhieni.

Mae trafodaethau neu ymweliadau anffurfiol i'w croesawu drwy apwyntiad ymlaen llaw gyda Pennaeth y Ffederasiwn Mrs Bethan G Jones neu'r Pennaeth Cynorthwyol Mrs Haf Jones

ffôn: 01650 511394

e-bost office@glantwymyn.powys.sch.uk

Mae pecynnau cais ar gael gan: Y Tîm Recriwtio, Neuadd Sir Powys, Llandrindod, LD1 5LG, 01597 826409 neu recruitment@powys.gov.uk

Dychwelir y ffurflenni cais i'r awdurdod erbyn y diwrnod cau: Dydd Iau 7 Rhagfyr 2023

(This is an advertisement for a Classroom Assistant who are part of a Ffederation of three schools, for which the ability to teach through the medium of Welsh is essential).