THE DETAILS:
  • Location: Vale of Glamorgan, Vale of Glamorgan, CF63 4RU
  • Subject: Teacher
  • Hours: Part Time
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Annually
  • Salary: £27,018 - £41,604
  • Language: Welsh
  • Closing Date: 30 November, 2021 11:00 PM
Login to apply
Teacher - Ysgol Gymraeg Dewi Sant

Teacher - Ysgol Gymraeg Dewi Sant

Vale of Glamorgan Council
Am y Rôl


Cyfeirnod y swydd (i'w ddefnyddio ar y ffurflen gais): YGDS-TEACH

Manylion am gyflog: Prif raddfa gyflog, TMS1 - UPS3, £27,018 - £41,604 pro rata

Diwrnodau / Oriau Gwaith: 2.5 dydd yr wythnos

Parhaol/Dros Dro: Parhaol

Disgrifiad:

Swydd CPA i ddechrau mis Ionawr 2022.
Gwahoddir ceisiadau oddi wrth athrawon brwdfrydig, uchelgeisiol ac ymroddgar i fod yn rhan o dȋm llwyddiannus a gweithgar. Bydd y swydd yn golygu darparu CPA ar draws yr ysgol.